Home

29.november 2016 V prevádzke nová verzia služby CMN.sk 3.1 s novou funkcionalitou a v novom dizajne. Súčasťou novej verzie sú aj rozšírené a konsolidované geografické údaje "pod" cenovou mapou a tiež číselník ulíc. V súčasnosti je takto pokrytých 700 namiesto pôvodných 260 miest a obcí. Súčasťou novej verzie je aj rastúca databáza čítajúca vyše 700 tisíc údajov o realizovaných cenách a celkovo 24,5 milióna cenových údajov.

Manuál ku novej verzii CMN.sk 3.1 je dostupný po prihlásení v privátnej zóne v časti "Zásady používania".

december 2015 Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradila aj spoločnosť Slovenské Elektrárne, a. s.

január 2015 Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradili aj klienti Štátneho fondu rozvoja bývania

október 2013 Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradila aj spoločnosť OberBank AG

11.9.2013 : 6.narodeniny služby www.cmn.sk sa uskutočnili v netradičnom termíne, no na tradičnom mieste a s tradične zaujímavým obsahom a príjemnou atmosférou :-)

september 2013 Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradila aj spoločnosť HB Reavis

august 2013: Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradila aj Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

jún 2013: Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradila aj AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo


máj 2013:Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradila aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

november 2012: Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradila aj OTP Banka Slovensko, a.s.

1.3.2012: Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradil aj magistrát hlavného mesta Bratislava

1.2.2012: Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradilo mesto Banská Bystrica

3.1.2012: Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradil aj ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

23.6.2011 : 4.narodeniny služby www.cmn.sk

Aj štvrtý rok svojej prevádzky CMN oslávili tvorcovia, používatelia i zástupcovia odbornej verejnosti na tradičnom mieste v penzióne Kamila v Chorvátskom Grobe. Odborné príspevky o budúcnosti služby CMN, o budúcom bankovom registri cien nehnuteľností (BRCN) či o všeobecnej situácii na trhu nehnuteľností už tradične spríjemnila priateľská atmosféra, dobrá kuchyňa i golfová akadémia.

5.4.2011: Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradil aj Slovenský pozemkový fond

1.4.2011: Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradila aj Poštová banka, a.s.

10.2.2011: Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradila aj J&T REAL ESTATE, a.s.

3.2.2011: Do produkčnej prevádzky bola nasadená inovovaná aplikácia CMN verzia 2.1 s kompletne prepracovanou DB časťou, užívateľským rozhraním a s doplnenou funkcionalitou napr.:

  • fotodokumentácia
  • parametrizovateľná sigma
  • nové polia

1.2.2011: Medzi klientov služby CMN.sk sa zaradila aj Československá obchodná banka a.s.

24.6.2010 : 3.narodeniny služby www.cmn.sk

Aj treti rok svojej prevádzky CMN oslávili tvorcovia, používatelia i zástupcovia odbornej verejnosti na tradičnom mieste v penzióne Kamila v Chorvátskom Grobe. Odborné príspevky o budúcnosti služby CMN, o budúcom bankovom registri cien nehnuteľností (BRCN) či o všeobecnej situácii na trhu nehnuteľností už tradične spríjemnila priateľská atmosféra, dobrá kuchyňa i golfová akadémia.

17.9.2009 : služba www.cmn.sk sa stále viac presadzuje aj v nefinančnom segmente.

Cenovú mapu nehnuteľností Slovenska využívajú v stále väčšej miere aj spoločnosti mimo bankového sektora - v poslednej dobe sa klientami služby stali MONAQ Leasing, a.s., Lucron Development, a.s., Global Real s.r.o., McDonald's CR spol. s r.o., Emerald Regina Slovensko s.r.o.

25.6.2009 : 2.narodeniny služby www.cmn.sk

V duchu tradície prvej narodeninovej oslavy CMN.sk sa uskutočnili aj druhé narodeniny. Novinky Cenovej mapy Slovenska za ostatný rok a jej blízku budúcnosť predstavili jej tvorcovia z Datalan a.s. a NARKS. Hostia z radov používateľov a odbornej verejnosti predniesli vlastné skúsenosti s využívaním služby www.cmn.sk. Tento rok sme počuli Ing.Martinu Beliansku z Unicreditbank, Ing.Mariána Vyparinu, PhD. z Ústavu súdneho inžinierstva a Ing.Petra Trúchleho zo Slovenskej Bankovej Asociácie. Neformálna časť narodenín ponúkla tentoraz aj golfovú akadémiu :-) ...

17.4.2009  Všeobecná úverová banka, a.s. sa stala klientom služby CMN.sk

VÚB, a.s. využíva od apríla popri štatistických reportoch aj štandardnú webovú službu CMN.sk a je siedmou takouto finančnou inštitúciou na slovenskom trhu.

1.4.2009 : Medzi klientov služby CMN.sk  sa zaradila aj Penta Investments Limited, o.z.

13.2.2009  : Medzi klientov služby CMN.sk a odberateľov kvartálnych cenových reportov sa zaradila aj Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

27.1.2009  : Od januára 2009 využíva kvartálne reporty zo služby Cenová mapa nehnuteľností Slovenska aj Štatistický úrad SR.

Vzhľadom na reportovacie povinnosti voči EUROSTAT-u odoberá ŠÚ SR aj historické cenové reporty spracovávané od r.2005. Takto ŠÚ SR rozšíril výčet partnerov projektu CMN.sk zo štátneho sektora, medzi ktorých už od. r.2005 patrí NBS - úsek menovej politiky a štatistiky resp. od r.2007 aj úsek bankového dohľadu (odbor metodiky riadenia rizík).

15.11.2008  :Službu Cenová mapa nehnuteľností Slovenska od novembra využíva aj Privatbanka, a.s.

20.8.2008  :Služby Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska od augusta využíva aj Všeobecná úverová banka, a.s..

VÚB, a.s. sa stala v poradí už piatou veľkou finančnou inštitúciou, využívajúcou Cenovú mapu nehnuteľností Slovenska na skvalitnenie procesov riadenia rizík. Banka tak má v súčasnosti k dispozícii pravidelné údaje o vývoji cien na trhu nehnuteľností, ktoré sú získané z databázy pozostávajúcej z viac ako 4,1 milióna cenových informácií o slovenských nehnuteľnostiach s dátumom od roku 2000, z toho 190 tisíc cenových informácií o realizovaných transakciách od roku 2004.

4.6.2008  :1.narodeniny služby www.cmn.sk sme oslávili v spoločnosti hostí spomedzi klientov i odborných oponentov cenovej mapy.

Príjemné popoludnie v duchu letnej záhradnej párty malo svoju odbornú i spoločenskú časť. V prvej časti odzneli príspevky autorov projektu - predstaviteľov DATALANu a NARKSu, svoje skúsenosti s využívaním služby cmn.sk predniesol p.Senovský z Tatra banky, p.Cár z NBS a p.Vyparina z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. Neformálna časť narodenín priniesla gurmánske špeciality na grile, veľkú tortu a pre všetkých, samozrejme, darčeky :-) ...

23.5.2008  :KPMG Slovensko spol.s r.o. je ďalším klientom internetovej služby Cenová mapa nehnuteľností Slovenska

11.2.2008  :UniCredit Bank Slovakia a.s. je ďalším klientom internetovej služby Cenová mapa nehnuteľností Slovenska

11.2.2008  : !!! Odporúčania pre členov Notárskej komory SR !!!

1. Prihlásenie pomocou zaslaného mena/hesla prebieha cez zabezpečený kanál, ktorého certifikát musíte akceptovať opätovným stlačením.tlačidla "Áno/Yes" resp. "Pokračujte na túto stránku/Continue to this website"

2. Skúšobné ocenenia odporúčame realizovať spočiatku so všeobecnejšími kritériami a nad väčším územím, kým dosiahnete ten správny "grif".

To znamená, že pre zoznámenie sa s možnosťami systému postačí ak zadáte napríklad:

ocenenie Bytu: kompletná ponuka + obdobie od 1.7.2007 - do aktuálny dátum + byty + izbovosť bytu + stav bytu + kraj/okres/obec (bez ulice)

resp.Rodinného domu: kompl. ponuka + obdobie od 1.7.2007 - do aktuálny dátum + objekty pre bývanie a rekreáciu + rodinný dom + stav RD + kraj/okres/obec (bez ulice)

resp.Stavebného pozemku pre stavbu RD: kompl. ponuka + obdobie od 1.7.2007 - do aktuálny dátum + stavebné pozemky + pozemok pre RD + kraj/okres/obec (bez ulice)

Veľa zdaru! Team CMN. 

23.1.2008  :Prvá stavebná sporiteľňa a.s. je ďalším klientom internetovej služby Cenová mapa nehnuteľností Slovenska

22.1.2008  :CMN.sk verzia 1.5 - nasadenie inovovanej verzie systému Cenová mapa nehnuteľností Slovenska

Koncom januára 2008 bola verzia 1.4 posilnená o výber nad mapou pomocou polygónu, zjednodušený formulár, stabilizačné a ergonomické opatrenia na aplikácii.

5.12.2007  :Klientami cenovej mapy nehnuteľností sú aj top banky roka 2007

Bratislava, 5.12.2007, Sita

Novým klientom internetovej služby Cenová mapa nehnuteľností Slovenska sa v novembri stala Dexia banka.

Spolu s Tatra bankou je to už ďalšia banka využívajúca prístup k pravidelne aktualizovaným informáciám o cenách nehnuteľností na Slovensku. Tieto finančné domy sa umiestnili na popredných miestach v hodnotení týždenníka TREND - Banka roka 2007.

V hodnotení ekonomického týždenníka TREND sa v roku 2007 Tatra banka umiestnila na 1. a Dexia banka na 3. mieste spomedzi 19 hodnotených bánk.

29.11.2007  :LBG byty, s.r.o. je ďalším klientom internetovej služby Cenová mapa nehnuteľností Slovenska.

Spoločnosť LBG byty, s.r.o. obsluhuje v rámci skupiny Luka&Bramer Group, a.s. projekty investičnej výstavby.

27.11.2007  :CMN.sk pre developerov - prezentácia projektu Cenové mapy nehnuteľností Slovenska pre zástupcov slovenských developerských spoločností

V priestoroch spoločenského klubu Penati v bratislavskej Dúbravke sa uskutočnila prezentácia CMN.sk pre zástupcov developerských spoločností pod názvom "Namiešajte si informácie" so zaujímavým sprievodným programom: príprava vlastných long-drinkov, golfový trenažér a možnosť otestovať si cenové mapy "vlastnými rukami".

Víťaz súťaže o najdlhší golfový odpal získal prístup do CMN.sk v rozsahu 30 dotazov zadarmo.

23.11.2007  :CMN.sk verzia 1.4 - nasadenie inovovanej verzie systému Cenová mapa nehnuteľností Slovenska

Koncom novembra 2007 bola verzia 1.3 posilnená o funkciu kontroly počtu výsledkov aj pri výberoch realizovaných prostredníctvom mapy resp. bol invovaný report pre užívateľa, ktorý dnes, popri pôvodných informáciách, zrozumiteľne mapuje výberové kritériá v požadovanom tlačovom formáte. V praxi to znamená, že vo verzii 1.4 je možné overiť si počet záznamov v databáze CMN duálne aj pri použití výberového formulára aj prostredníctvom mapy a to bezplatne. Takto je možné efektívnejšie prispôsobiť výberové kritériá pre dosiahnutie ideálnej rovnováhy medzi ich detailnosťou a štatistickou početnosťou výsledku výberu.

1.11.2007  :Dexia banka Slovensko a.s. je ďalším klientom internetovej služby Cenová mapa nehnuteľností Slovenska

1.11.2007  :INVESTEX-GROUP s.r.o. je prvým klientom internetovej služby Cenová mapa nehnuteľností Slovenska z nefinančného sektora.

Hlavným zameraním spoločnosti sú inžinierske, dodávateľské a zasielateľské služby.

9.10.2007  :CMN.sk pre médiá - prezentácia projektu Cenové mapy nehnuteľností Slovenska pre zástupcov slovenských medií


Pri príležitosti 15.výročia od vzniku profesijnej organizácie NARKS sa na pôde City hotela Bratislava uskutočnila prezentácia spoločných aktivít NARKS a spoločnosti DATALAN a.s. pre médiá, najmä možnosti využívania informácií zo systému CMN.sk priamo médiami. Prítomným zástupcom bola predstavená koncepcia projektu CMN.sk, jeho tvorcovia DATALAN a.s. a NARKS, ako i súčasná funkcionalita a uvažovaný rozvoj systému smerom ku celospoločensky dostupnému a univerzálnemu nástroju na oceňovanie nehnuteľností.

Výsledkom stretnutia bude, ako dúfame, užšia spolupráca pri publikovaní objektívnych cenových informácií zo systému CMN.sk pre širokú verejnosť.

8.10.2007  :1.9 milióna - počet cenových údajov v systéme CMN zbieraných od r. 2000

5.10.2007  :30 000 - počet Strong Validovaných cenových údajov v systéme CMN.sk

2.10.2007  :111 000 - počet údajov o realizovaných cenách v systéme CMN.sk

31.7.2007  :Internetová služba Cenová mapa nehnuteľností v Tatra banka a.s.

Bratislava, 31.7.2007, SITA

Spoločnosť Tatra banka, a. s. sa zaradila medzi klientov internetovej služby Cenová mapa nehnuteľností Slovenska. Službu realizujú rovnocenní partneri DATALAN, a. s. a NARKS - Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska na webovom sídle www.cmn.sk.

“Tatra banka už niekoľko rokov, pre potreby objektívneho ohodnotenia nehnuteľnosti, tvorí a používa vlastnú cenovú mapu. Cenová mapa je kľúčovým nástrojom pre správne stanovenie ceny nehnuteľnosti a to najmä v rozvinutom realitnom trhu. Oceňujeme aktivitu NARKSu a DATALANu na tvorbu oficiálnej cenovej mapy, ktorej prínosom je okrem veľkého počtu dát, najmä informácia o realizovaných cenách. Klientom Tatra Banky v minulom roku zjednodušila vybavenie hypotekárneho úveru tým, že zabezpečuje rýchle a cenovo výhodné ohodnotenie nehnuteľností pre účely poskytnutia úveru za klienta. Väčšina klientov tieto služby víta a aktívne využíva. Veríme, že pomocou informácií z Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska ohodnotíme klientom ich nehnuteľnosti ešte presnejšie a maximálne tak uspokojíme klientove požiadavky na výšku hypotekárneho úveru,“ povedala Petronela Slovíková, vedúca oddelenia hypotekárnych úverov z Tatra banka, a. s.

viac nájdete na podstránke "médiá"

26.7.2007  :CMN.sk verzia 1.3 - nasadenie inovovanej verzie systému Cenová mapa nehnuteľností Slovenska

Koncom júla 2007 bola verzia 1.2 rozšírená o novú mapovú funkciu "Nájdi ulicu" pre urýchlenie výberu cez mapu a vôbec zjednodušenie práce s mapou. Funkcia vyhľadá a nastaví mapu na vybranú ulicu vo všetkých 138-mich slovenských mestách a v 17-tich obciach v bratislavskom kraji.

Ďalej bola rozšírená štatistická veta ku priemernej cene vyjadrenej za príslušnú priestorovú jednotku (ZSJ, obec. okres, kraj). Aktuálne pozostáva navyše z nasledujúcich parametrov: Počet údajov v príslušnej priestorovej jednotke, MIN, MAX hodnota, sigma a minimálna konsolidovaná priemerná cena - ktorá udáva najnižšiu priemernú cenu.

V neposlednom rade pribudol prepočet teoretickej ceny samostatne pre dom a pre pozemok na základe údajovej bázy CMN.sk resp. bol naštartovaný masívny zber týchto oddelených cien v rámci Strong Validácie.

25.6.2007  :CMN.sk verzia 1.2 - nasadenie inovovanej verzie systému Cenová mapa nehnuteľností Slovenska

Koncom júna 2007 bola funkčne rozšírená verzia 1.1 o predbežnú kalkuláciu výsledkov výberu. V praxi to znamená, že vo verzii 1.2 je možné overiť si počet záznamov v databáze CMN pred samotným výberom, ktorý je už spoplatnený. Takto je možné efektívnejšie prispôsobiť výberové kritériá pre dosiahnutie ideálnej rovnováhy medzi ich detailnosťou a štatistickou početnosťou výsledku výberu.

15.6.2007  :30 100 - počet údajov o realizovaných cenách v systéme CMN.sk za obdobie 1.1.2007 - 31.5.2007

1.6.2007  :VÚB a.s. je ďalším klientom internetovej služby Cenová mapa nehnuteľností Slovenska

28.5.2007  :18 500 - počet Strong Validovaných cenových údajov v systéme CMN.sk

25.5.2007  :CMN.sk verzia 1.1 - nasadenie novej verzie systému Cenová mapa nehnuteľností prístupnej na novom portále CMN.sk

Koncom mája 2007 bola prvotná verzia aplikácie CMN ver.0.3 nahradená celkom prepracovanou verziou 1.1, kde sa pre väčší komfort a efektivitu pri práci so systémom využívajú 3 samostatné obrazovky s meniteľnou veľkosťou - vyhľadávací formulár, tabuľkové zobrazenie a mapové zobrazenie. Aplikácia bola posilnená o niektoré mapové funkcie a hromadnú editáciu a zobrazovanie vybraných záznamov + bola zapracovaná väčšina pripomienok od užívateľov systému CMN.sk. Ako informačná a podporná brána pre samotnú aplikáciu bol v rovankom čase spustený portál CMN.sk prevádzkovaný na webovom sídle www.cmn.sk rozdelený na verejnú a privátnu zónu.

16.5.2007  :SW4U  - pod záštitou spoločnosti DATALAN a.s. sa uskutoční nasledovník konferencie A4U, teraz pod názvom SW4U

 

Konferencia je zameraná na tri kľúčové segmenty - finančné inštitúcie, verejná správa a výrobné podniky a koná sa v hoteli Holiday Inn v Bratislave. Projektu Cenové mapy nehnuteľností Slovenska a prínosom jeho uplatnenia v bankových aj iných inštitúciách sa bude venovať prezentácia o 12:15.s názvom "Urýchlite vybavovanie hypoték a úverov na nehnuteľnosti" a prebehne v sekcii finančné inštitúcie, služby.

 
9.5.2007  :Pantheon II. / EasyReal32 - plošné nasadenie novej generácie off-line klienta Pantheon II. ako aj partnerského produktu EasyReal32 pre editáciu realitnej inzercie je plánované na jún 2007
 

Nové verzie najrozšírenejších off-line editorov realitnej inzercie budú rešpektovať špecifiká dátového modelu CMNSK a budú plne podporovať tzv Strong validáciu. V praxi to bude znamenať, že do systému CMNSK bude prispievať viac renomovaných a etablovaných realitných subjektov kvalitnejšími údajmi

 
1.5.2007  :Tatra banka a.s. je ďalším klientom internetovej služby Cenová mapa nehnuteľností Slovenska
 
23.4.2007  :1.3 milióna - to je aktuálny počet cenových údajov v systéme CMN zbieraných od r. 2000
 
Počet všetkých cenových údajov v systéme CMNS prekročil 1 300 000 s medziročným prírastkom takmer 300 000 nových údajov.
 
11.4.2007  :NBS a ministerstvo financií - prezentácia Cenovej mapy nehnuteľností Slovenska pre zástupcov NBS a MF
 

Na pôde biznis hotela Blue na Riazanskej ul. sa uskutočnila prezentácia koncepcie tvorby cenových máp ako aj riešenia systému CMNS od tvorcov DATALAN a.s. a NARKS, ktorá určila predpoklady využitia CMNS v rezorte Ministerstva financií SR a následne aj v štruktúrach Národnej banky Slovenska.

 
1.4.2007  :Spustená komerčná prevádzka internetovej služby Cenová mapa nehnuteľností Slovenska - prvým klientom sa stala inštitúcia Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 
1.4.2007  :Ability Development SK, a.s. a DATALAN a.s. - ukončená fúzia
 
13.3.2007  :Cenová mapa nehnuteľností - Poskytovanie informácií o cenách všetkých druhov nehnuteľností na Slovensku
Financie, 3/2007, s. 31
 
16.2.2007  :Cenová mapa bude aj pre občanov
Pravda; príloha Bratislavské reality, Tytykalová Halka
 
8.11.2006  :Cenová mapa nehnuteľností - Doplnok ku znaleckým posudkom, ktorý umožní okamžité ocenenie nehnuteľnosti
Slovensko a reality; 22/2006, s.46, Štrosová Miroslava
 
7.11.2006  :Spustený prísnejší systém zberu údajov do CMN - tzv. strong validácia
 

Strong validácia bola zavedená pre 12 univerzálnych a 22 vybraných charakteristík bytov, domov a pozemkov. Týždenný prírastok nových cenových údajov, spĺňajúcich kritérion SV je 500-1000. Po uvedení druhej generácie off-line editora realitných zákaziek Pantheon II. je očakávané rapídne zvýšenie prírastku

 
13.10.2006  :Cenová mapa poskytne informácie o nehnuteľnostiach
Pravda; príloha Bratislavské reality, s. VI;  Tytykalová Halka
 
12.10.2006:Cenová mapa bude v marci
Hospodárske noviny; s. 4; sita
 
11.10.2006  :Cenová mapa nehnuteľností
sita
 
21.9.2006  :Presnejšie realitné mapy
Trend; č. 37/2006, s. 16; Sedlák Miro
 
24.6.2006  :Kontraktácia medzi Ability Development SK a.s. a NARKS o partnerstve pri tvorbe a prevádzke systému Cenová mapa nehnuteľností Slovenska
 
17.1.2006  :Prvá prezentácia konceptu Cenovej mapy nehnuteľností
 
Prvá prezentácia konceptu Cenovej mapy nehnuteľností sa uskutočnila na začiatku roka 2006 pre zástupcov VÚB a.s.
 

2/2005  :NBS - NARKS a cenové mapy

Začiatkom roka 2005 sa začala spolupráca NARKS s NBS, kde sa na základe zmluvy do NBS zasielajú údaje zo servera Reality.sk za definované kategórie nehnuteľností v jednotlivých okresoch. V tomto období sa začal na strane Reality.sk aj zber realizovaných cien nehnuteľností pri vymazávaní inzercie.
 
r. 2004  :hl.m.Bratislava - NARKS podpis zmluvy s primátorom Bratislavy A. Ďurkovským o spolupráci a využívaní údajov z cenovej mapy
 
r. 2000  :Reality.sk - spustenie realitného inzertného servera na webovom sídle www.reality.sk
Server bol založený Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska (NARKS) v roku 2000 kedy začali používať portál prvé realitné kancelárie. Vďaka podpore NARKS mal server od svojho spustenia celoslovenské pokrytie. Server mal od zavedenia na Slovensku aj podporu softvéru pre realitné kancelárie po názvom Pantheon.
Prihlásenie:
Užívateľ:
Heslo: